STRONA W TRAKCIE AKTUALIZACJI

logosamo

dr inż. architekt Tadeusz Sawa-Borysławski – ur. 1952 we Wrocławiu. Ukończył Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej (1976). W latach 1979-1990 pracował w zespole redakcyjnym miesięcznika „Mój Dom” (pod koniec lat 80-tych – redaktor naczelny pisma). Od 1984 roku prowadzi własną pracownię (Studio TSB). Laureat wielu nagród za budynki zaprojektowane we Wrocławiu oraz laureat polskich i międzynarodowych konkursów na plakat. Od 1987 roku bada problematykę chaosu tworząc dokumentację pn. „Geometrie chaosu”. Wykorzystuje do tego celu fotografię, techniki komputerowe, instalacje, tkaninę, kompletuje serie: „Wybuchy”, „FR”, „N”, „Archilimy” i in. Wykłada na wyższych uczelniach (Poznań, Wrocław). Pisze do wydawnictw oraz czasopism artystycznych i architektonicznych.

 

Ph. D. Eng. Tadeusz Sawa-Borysławski – architect (IARP), born (1952) in Wrocław, Took his degree at the Department of Architecture of Wrocław University of Technology in 1976. Worked in the editorial team of a monthly magazine „Mój Dom” („My Home”) from 1979 to 1990 (and was its editor-in-chief in the end of the 1980s). Designs residential and industrial buildings, building complexes, interiors, since 1984 – in his own studio (Studio TSB), got prizes for the realised building designs. Engages in functional graphics (posters, logos, illustrations; prize-winner of Polish and international poster contests). Creates documentation under the name „Geometries of chaos” (photographs, installations, drawings, photographic studies and kilims) organised into meaningful sets, eg. „Explosions”, „FR”, „N”, „Archilims,” etc. Lectures at universities (Poznań, Wrocław). Writes to arts and architecture books and periodicals.

Studio TSB / Tadeusz Sawa-Borysławski
ul. Karłowicza 38, 51-610 Wrocław
e-mail: tsb@tsb.pl